Sosban Fach

Spoken words:


Music and Lyrics:


Geiriau

Mae bys Mary Ann wedi brifo
A Dafydd y gwas ddim yn iach
Mae’r baban yn y cryd yn crio
A’r gath wedi sgrapo Jonni bach.

Sosban fach yn berwi ar y tan,
Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
A’r gath wedi sgrapo Jonni bach.

Dai bach yn soldiwr,
Dai bach yn soldiwr,
Dai bach yn soldiwr,
A gwt ei grys e mas.

Mae bys Mari Ann wedi gwella
A Dafydd y gwas yn ei fedd
Mae’r baban yn y cryd wedi tyfu
A’r gath wedi huno mewn hedd.

 

English translation

Mary-Ann has hurt her finger,
And Dafydd the servant is not well.
The baby in the cradle is crying,
And the cat has scratched little Johnny.

A little saucepan is boiling on the fire,
A big saucepan is boiling on the floor,
And the cat has scratched little Johnny.

Little Dai is a soldier,
Little Dai is a soldier,
Little Dai is a soldier,
And his shirt tail is hanging out.

Mary-Ann’s finger has got better,
And Dafydd the servant is in his grave;
The baby in the cradle has grown up,
And the cat is sleeping peacefully.