Milgi Milgi

Spoken words:


Music and Lyrics:


Geiriau

Ar ben y bryn mae sgwarnog fach
Ar hyd y nos mae’n pori
A’i chefen brith a’i bola bola gwyn
Yn hidio dim am filgi

(Cytgan)
Milgi, milgi, milgi, milgi
Rhowch fwy o fwyd i’r milgi
Milgi, milgi, milgi, milgi
Rhowch fwy o fwyd i’r milgi

Ac wedi rhedeg tipyn, tipyn bach
Mae’n rhedeg mor ofnadwy
Ag un glust lan a’r llall i lawr
Yn dweud ffarwel i’r milgi

Rôl rhedeg sbel mae’r milgi chwim
Yn teimlo’i fod e’n blino
A gwelir ef yn swp yn swp ar lawr
Mewn poenau mawr yn gwingo

Ond dal i fynd wna’r sgwarnog fach
A throi yn ôl i wenu
Gan sbonicio’n heini dros y bryn
A dweud ffarwel i’r milgi

 

English translation

At the top of the hill a small hare
All through the night is grazing
spotted back and stomach white
No heed for a greyhound

(Refrain)
Greyhound, greyhound, greyhound, greyhound
Give more food to the Greyhound
Greyhound, greyhound, greyhound, greyhound
Give more food to the Greyhound

And after running a bit, little bit
It runs so poorly
And one ear up and the other down
Say farewell to the greyhound

After running time the greyhound swift
Feeling that he is tired
And he looks like a bundle on a floor
In great pain flinching.

But still to find the small hare
And turn back to smile
With strong leaping across the hill
And say farewell to the greyhound