Grist Bendigedig

Music only (with 13 second intro):


Geiriau

Grist Bendigedig, Faban y forwyn,
Grist Gwrthodedig, Arglwydd ein byd.
Baich ein camweddau ddug yr un bychan.
Llwyth ein troseddau arno i gyd.

Grist Bendigedig, fab Iachawdwriaeth.
Ddoe’n ostyngedig yma yn byw.
Heddiw yn eiriol yn y gogoniant
Dros edifeirwch gyda ein Duw.

Grist Bendigedig ddoe ar y ddaear,
Heddiw’n garedig frenin Nef.
Dwyfol drigfannau sydd yn ein disgwyl,
Tynion fo’n tannau, iddo Ef.

 

English translation

Blessed Christ, Mary’s baby,
forsaken Christ, Lord of our world,
the burden of our sins the little one carries,
the load of our wrongs are all upon him.

Blessed Christ, Son of Salvation,
yesterday humble, being alive,
today mediating in glory
for repentance before God.

Blessed Christ, yesterday on earth,
today fair king of Heaven,
holy dwelling places await us,
may our harps be strung for Him.